5 Mayıs 2014 Pazartesi

YEDİ İKLİM DERGİSİ MAYIS 2014

Fatma Rânâ Çerçi hakkında bir özel dosya hazırlayan Yedi İklim dergisi, Mayıs sayısında “Hakikatin İzi” başlıklı sunuş yazısıyla açıyor kapağını. Yazıda Fernand
Braudel’in “Uygarlıkların Grameri” kitabı ile Toynbee’nin “Medeniyet Yargılanıyor” adlı kitabında İslam üzerine ortaya koydukları düşünüş biçiminin bir aydın
yanılgısından öte anlam taşıyabileceği ile ilgili değerlendirmeler yer alıyor.
Mayıs sayısında her ay olduğu gibi Hasan Aycın ve Raziye Yıldız çizgileriyle, Mustafa Cemil Efe ise Hüsn-i Hat ile yer alıyor Yedi İklim sayfalarında.
Yedi İklim bu sayısında yoğun bir şiir içeriği sunuyor okuruna: Seyfettin Ünlü, Telhis VI / TelhisVII / Telhis VIII / Telhis IX / Telhis X / Telhis XI, Özcan Ünlü /
Babam Ekmek Devrimcisi, Suavi Kemal Yazgıç / Bir Sancının Girişi, Gökhan Serter / Beşyüz Yirmi Dokuz, Serkan Doğan / Mucize, Bahtiyar Aslan / Oğul
Çiçeklemesi, Serdar Kacır / Hüküm, Ahmet Cora / Sınavı Geçip Mülakatta Kaybeden Şiir, Tayyib Atmaca / Deyişmeler/Bir, Hacer Akıcı / Tülün Ardı, Raşit Ulaş
Çetinkaya / Hep Adını Anıyorsam Bir Sebebi Var Çirkin Hayat, Berat Bıyıklı / Karabasan, Çağla Göksel Çakır / Firuze, Vefa Lök /Göl Saatleri, Enis Emre Yılmaz /
Gurbet, Kübra Altunhan / Ampirik Dünyadan Bahseden Yok / Işığı Sönmeyen Evlerin Yalnızlığı, Enis Özel / Toprak.
Mayıs sayısında yer alan öyküler ise şöyle; Ali Haydar Haksal / Gecede Yalnız Ölüyor / Ruhum Kanadı / Uzaklar İçimde Eriyor, Fatma Rânâ Çerçi / Gömlek Dayağı,
S. Sinan Özer / Ölüyü Beklerken, Mustafa Ökkeş Evren / Âvarenin Bir Günü.
Çeviri şiirde Veysel Akdoğan Ebû Talib b. Abdulmuttalib’in Divan’dan çevirisini sürdürüken Serkan Doğan Dora Maar’ın bir şiirini çevirdi bu sayıda.
Yedi İklim dergisinin 290. sayısının en önemli özelliği ise Yedi İklim’de yetişen genç bir öykü yazarı olan Fatma Rânâ Çerçi öyküsü üzerine hazırlanan özel dosya.
Bilindiği üzere yakın zamanda Fatma Rânâ Çerçi’nin İz Yayınları arasından “Seyir Balkonu” adlı bir öykü kitabı yayımlanmıştı. İsmail Demirel’in hazırladığı dosyada
şu yazarlar ilgili yazılarıyla yer alıyor: Ali Haydar Haksal / Fatma Rânâ ve Öyküsü, Osman Bayraktar / Seyir Balkonu, Mehmet Özger / Seyir Balkonu, Osman Koca
/ Postsemiyotik Anlatı Yahut Seyir Balkonu, İsmail Demirel / Yitirilmemiş Çocukluk Bakışı: ‘Seyir Balkonu’, Yunus Emre Özsaray / Fatma Rânâ Çerçi Öyküleri
Üzerine, Emine Batar / Yazma Sancısı, Nabi Çömez / Balkonu Seyir, Elif Kılıç / Benim Gözümdeki Ben. Dosyanın sonunda ise Selvigül Kandoğmuş Şahin’in Fatma
Rânâ Çerçi ile yaptığı “Seyir Balkonu ve Yazma Serüveni Üzerine Söyleşi” yer alıyor.
Osman Koca'nın “Öykü ve Eleştiri”, Mete Çamdereli'nin “Bir Damla Bakış ya da Bir Katre-i Nazar”, Serdar Kacır'ın “Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı 2014”, Adnan
Demirkol’un “Bilim Tarihi Sohbetleri ve Fuat Sezgin”, Hatice Ebrar Akbulut’un “Yazma Hikâyeleri’nde Yazma’nın Serüveni”, Elif Kılıç’ın “Düş ile Gerçek Arasında Öykü
Köprüsü”, Fatih Pala’nın “Son Direnişçi”, Cihangir Berk’in “Yazma Sevinci” başlıklı yazıları ise yeni sayıyı zengin kılan metinler arasında.
Bu sayının diğer söyleşisini ise Nurettin Durman, “Dağ Çağrısı”nın şairi Mücahit Koca ile gerçekleştirdi.
İletişim:
yediiklimdergi@gmail.com
www.yediiklimdergisi.com


Hiç yorum yok: